Bytové domy

Zlín

Rok: 2017
Autor návrhu: Belžík projekce s.r.o.
Stupeň projektu: Studie

Jedná se o vytvoření tří shodných bytových domů, které jsou svou pozicí a funkcí určeny jak pro začínající rodiny, či jednotlivce, tak i pro větší rodinu. Návrh plní funkci pro obyvatele, kteří neplánují výstavbu vlastního rodinného domu a to z ekonomických, či jiných důvodů, avšak je jim tato lokalita blízká.