Pasivní dům multifunkční hala

Kyselovice

Rok: 2017
Autoři návrhu: Belžík projekce s.r.o.
Ing. arch. Martin Tománek
Stupeň projektu: Studie, DSP

Multifunkční hala je situována v intravilánu obce, na parcele, jenž se nachází za budovou bývalé základní školy, jejíž prostory jsou využívány pro volnočasové aktivity a kde se také nalézá jedna bytová jednotka. Hala je na pozemku situována s ohledem ke světovým stranám a svým umístněním vytváří venkovní prostory různých kvalit. Předpokládá se, že multifunkční hala bude využívána pro fotbalové tréninky, zápasy florbalu, cvičení veřejnosti všech věkových skupin, obecní ples, zábavy, oslavy, divadla a pod. Při společenských akcích se uvažuje s průměrným počtem 60 návštěvníků. Přes prostorné zádveří, v němž je umístněna zabudovaná skřín na obuv, se návštěvník dostane do haly, jenž je otevřená do patra. Zde se nalézá menší posezení, které lze využít i pro menší rodinné oslavy. K hale se přimyká bar, jenž je přístupný i z „přísálí“. Z „přísálí“ jsou přístupné i další prostory: zázemí baru, toalety, šatny se sprchami a hlavní sál. Hlavní sál má rozměry 20 x 12 m a světlou výšku 6 m. Na hlavní sál navazuje malé pódium (s vedlejší jevištní plochou) o rozměrech 6 x 3,95 m a nářaďovnou. Ve druhém podlaží mužeme najít dvě klubovny, technické místnosti a balkón, kde se nachází propojení se stávající budovou bývalé školy. Celý dům je koncipován jako pasivní, s vegetační střechou. Venkovní textilní rolety slouží ke stínení exponovaných oken a brání přehřívání objektu. Obklad hlavního objemu budovy je řešen deskami z přírodního vápence. Podlaha hlavního sálu je dřevěná, stejně jako podhled. Podlahy šaten, toalet a sprch jsou bezesparé jednolité probarvené stěrky. Parkování bude umístněno na pozemcích města, v blízkosti haly.