Architektura a projektování

Architektura
 • konzultace
 • dispoziční řešení
 • vizualizace
Projektová činnost
 • stavební průzkumy
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro realizaci staveb
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • autorský dozor
Inženýrská činnost
 • komunikace se stavebním úřadem
 • zajištění vyjádření dotčených orgánů
 • vyřízení stavebního povolení
Rozpočtování staveb
 • orientační kalkulace staveb
 • výkazy výměr
 • rozpočty
Stavební fyzika
 • průkazy PENB
 • tepelně technické propočty
 • zajištění energetických posudků
 • akustika prostředí
 • denní osvětlení staveb
Projektujeme stavby typu:
Rodinné domy
Rodinné domy
Občansko-bytová výstavba
Občansko-bytová výstavba
Stavby pro občanskou vybavenost
Stavby pro občanskou vybavenost
Průmyslové objekty
Průmyslové objekty
Realizace energetických opatření objektů
Realizace energetických opatření objektů